Hvem er Lotte?

Intuitiv Indsigt er resultatet af mange kærlige, velmenende og grundige overvejelser.

Som hos så mange andre bryder kaos uventet ud - det gjorde det også i tilblivelsen af dette koncept, men UD AF KAOS VOKSER KLARHED, når blot vi er tålmodige og tør gå vejen. Dette er resultatet af min vej. Jeg håber, du kan inspireres af kinesiologi, clairvoyance, regressions- og progressionsterapi eller livsbekræftende samtaler, som støtte til dine udfordringer på vejen igennem livet. Det har helt klart været det, der har hjulpet mig videre frem sammen med de mennesker ,der har stået ved siden af.

Lotte Pedersen

Jeg er født den 22. februar 1958, og uddannet i den alternative branche som kinesiolog, samtaleterapeut, dybdeterapeut og clairvoyant og i den ordinære som sygehjælper og socialrådgiver.

I 1984 startede jeg uddannelsen som kinesiolog, hvilket hurtigt tog en mere professionel retning og flere kurser og uddannelser fulgte med. Inden for relativ kort tid, startede jeg egen klinik, og instruktør uddannelsen i kinesiologi blev en mulighed, hvorefter jeg blev medunderviser på Østfyns Kinesiologiskole ved Lisbeth Pedersen.

Næste skridt for mig i den alternative verden blev uddannelsen som Dybdeterapeut med en overbygning i Dynamisk Filosofi fra Institut for Dybdeterapi i Århus ved Estrid og Steen Nordby. Dette tilsammen med andre tiltag gjorde, at Lisbeth Pedersen og jeg udviklede Skolen for Krops og Helhedsterapi, hvor vi uddannede kursister til Helhedsterapeuter. Skolen havde sit virke i 10 år, hvor vi havde glæden ved, at uddanne mange dygtige terapeuter.

Løbende har jeg taget opfølgende kurser for at holde mig opdateret. Herunder har en uddannelse i konflikthåndtering  været et naturligt tilvalg.

I 2015 afsluttede jeg uddannelse som clairvoyant hos Maya Fridan i København, hvilket har givet mig et enestående redskab til at forbinde den åndelige virkelighed med den fysiske. Overbygningen på Mayas uddanelse færdiggjorde jeg i sommeren 2017, og den var endnu engang med til at forankre dybden og virkeligheden i mit åndelige arbejde.

Som terapeut, har jeg i en periode arbejdet intensivt på et opholdssted for unge med spiseforstyrrelser. Dette har givet en speciel interesse og forståelse for området, som jeg gerne deler og arbejder med.

Lotte Pedersen - kinesilogi, dybdeterapeut og clairvoyant

"Når det mytiske ikke længere er okkult sker der nye hidtil umulige erkendelser."

Intuitiv Indsigt Rudkøbing på Langeland