Konflikthåndtering

Indføring i konflikthåndtering med udgangspunkt i dig og din hverdag.

Du vil blive præsenteret for teorier omkring konflikthåndtering, og blive inddraget med egne oplevelser/konflikter, som herved vil kunne blive belyst i flere niveauer og dermed tage afsæt i nye løsningsmodeller.

AL FORANDRING, STARTER MED ÈN SELV.