Spirituel parterapi

Kurset handler om, at se muligheder i alle de samarbejdsrelationer vi befinder os i.

Det være sig os selv som den person vi er, vores partner, kolleger, venner, bekendte og andre vi har berøringsflader med. Derudover vil det handle om vores relation til den åndelige verden og den måde, vi formår at integrere denne på.

Vi vil på dette kursus arbejde med vores inderste drømme, troen på dem, synet på os selv – vores indre mand og kvinde – samarbejdet med den åndelige verden og hvordan vi får hjælp her fra til at se sammenhænge og muligheder.