Flowspil

Spil FLOWspil og styrk dine mål


Hvad er et FLOWspil?

FLOWspillet er en proces, udformet som et brætspil, der skaber rum for refleksion og interaktiv indlæring, som kan spilles af 2- 6 personer. Spillet kan ikke købes, men udelukkende opleves sammen med autoriserede flowværter.

Spillets mål er at styrke og bringe Flow til et eller flere vigtige områder i dit liv. Det kan dreje sig om et projekt, et kommende retningsskift i livet eller en forbedring af dine personlige relationer og potentiale.
Dette er alt sammen dele af din vækst.

Ved en forudgående samtale støttes du til at definere netop dine behov og ønsker. Disse formuleres til et mål, som er dit spørgsmål til livet og grundlaget for dit spil. Målet vil blive bearbejdet og belyst undervejs.

Jeg tilbyder FLOWspil i forskellige sammenhænge, hvor vi tilsammen skaber et rum, der giver plads til åbenhed, nærvær og engagement. Du får mulighed for at danne overblik så mål og proces bliver tydelige, og du kan se, hvad næste skridt kan være.

Hver deltager skiftes til at være i centrum med sit personlige mål. Alle deltager aktivt og engageret i hinandens refleksioner og idéskabelsen i det fælles kreative felt.

Spilletiden kan tilpasses dine/jeres ønsker og kan tage fra 6 timer til 2 dage.

Sted efter aftale.

Spil FLOWspil med andre hos Intuitiv Indsigt Rudkøbing

Vil du prøve at spille?

Intuitiv Indsigt tilbyder FLOWspil for:

Åben søndag - kom og prøv det

FLOWspil for enkeltpersoner

FLOWspil for par

Flowspillet - Intuitiv Indsigt